1. Ciudades en conexión. Sidney. Resúmenes del Informe de comisiones. Metrópolis 2008

2. Ciutats i estratègies de desenvolupament sostenible. La ciutat mosaic territorial: un model per a ciutats ambientalment factibles , Carles Llop, Sebastià Jornet.

3. Com canviar quan els canvis són difícils? Avantatges i desavantatges de la Barcelona competitiva des de l’economia simbòlica, Montserrat Pallarès-Barberà. En procés d’edició a Treballs de la Societat Catalana de Geografia.

4. Espacio público y cota cero, Maria Rubert. A Cota Cero DPA Documents de Projectes d’Arquitectura N. 21. 32005.

5. Els canvis que el Pla General Metropolità va introduir a la pràctica urbanística. Un balanç, Joan Antoni Solans, (Arquitecte. Director General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya). Papers. Regió Metropolitana de Barcelona. núm. 28, novembre 1997, pàg. 85-105.

6. El Procés de Segregació Social als Municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona: la Gent Gran, Joan López Redondo. Institut d’Estudis Territorials. Generalitat de Catalunya. Universitat Pompeu Fabra. Document de Treball / Working Paper # 28. Febrer 2007.

7. En los intersticios de la renovación. Estrategias de transformación del espacio y flujos de población en Barcelona, Núria Benach, Rosa Tello. Departament de Geografia Humana Universitat de Barcelona. Investigación financiada por la DGCYT SEC 2001/3788 “La construcción de la identidad europea a través de las identidades urbanas: nuevos sujetos sociales, diversidad cultural y políticas públicas en espacios urbanos” dirigida por Mary Nash de la Universitat de Barcelona.

8. Inmigración y segregación en las áreas metropolitanas españolas: la distribución territorial de la población no europea en el período 2001-2006, Joan López Redondo & Alba Rey Carneiro Gener 2008. Institut d’Estudis Territorials. Generalitat de Catalunya. Universitat Pompeu Fabra. Document de Treball / Working Paper # 35. Gener 2008.

9. L’especialització productiva de l’àmbit metropolità de Barcelona i escenaris de futur, Júlia Bosch, Laura Capel, Josep Maria Carrera, François Cougoule, Gissel Ferrari i Sergi Solanas. Institut d’Estudis Territorials. Generalitat de Catalunya. Universitat Pompeu Fabra. Document de Treball / Working Paper # 32. Juliol 2007

10. La economía simbólica de la ciudad: Barcelona como ejemplo, Núria Benach. Departament de Geografia Humana, Universitat de Barcelona.

11. La identitat de l’espai urbà. La transformació física del nucli antic de Manresa, David Closes Núñez. Núm 100 revista Dovella, estiu 2009.

12. La revisió del Pla Comarcal de 1953: Alternatives a l’origen i organització dels treballs, Albert Serratosa (Enginyer. Director del Pla Territorial Metropolità de Barcelona). Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, núm. 28, novembre 1997, pàgs. 9-14.

13. La transformació de l’espai públic de la ciutat, David Closes Núñez. (Arquitecte. Cap del Servei de Projectes Urbans de l’Ajuntament de Manresa). Article inclòs al llibre “Manresa: la transformació de la ciutat” Delegació Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Ajuntament de Manresa. Manresa, 2007.

14. Objectius de l’Agenda 21 de Barcelona - Compromís ciutadà per la sostenibilitat, Salvador Rueda. A: “Barcelona, ciutat mediterrània, compacta i complexa: una visió de futur més sostenible”. Barcelona. Ajuntament de Barcelona ; Agència d’Ecologia Urbana, 2002. 87 p.

15. Procesos de transformación urbana en la Barcelona postolímpica des de la perspectiva de la Nueva Geografía Cultural, Jordi Selfa Clemente. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 60, 2005 (109-125).

16. Safeguarding Mobility - Transforming Transportation. Commission 4. Urban Mobility Management. Metrópolis 2005.

17. Un nuevo urbanismo para abordar los retos de la sociedad actual, Salvador Rueda et al. (2007) Neutra 15 ciudad-re. Apartado “Un nuevo urbanismo para abordar los retos de la sociedad actual”. Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.