1. Avaluació dels impactes socioeconòmics i organitzatius del Programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial sobre les característiques urbanes de les àrees objecte d’intervenció i sobre l’organització dels ajuntaments. Fundació CIREM, Secretaria per a la Planificació territorial del Departament de Polític Territorial i Obres públiques de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, juliol 2008.

2. A propòsit dels espais públics metropolitans..., Jaume Barnada (Doctor Arquitecte i Director d’Urbanisme i Habitatge de l’Institut Municipal d’Urbanisme).

3. Barcelona Regional. Agencia metropolitana de desarrollo e infraestructuras, S.A (Del 1993 al 2002).

4. Barcelona, nova urbs, Institut Cerdà. Resum de resultats.12 d’abril de 2010.

5. Cap a una reordenació urbanística de la regió metropolitana de Barcelona, Antonio Font (2009) a “Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat vs. Projecte”, pp.174-178, Diputació de Barcelona i CCCB.

6. Carrers moderns: la història continua, Josep Parcerisa a “L’Agenda Cerdà. Construint l’Agenda Metropolitana”, ed. de Joan Fuster Sobrepere. Ajuntament de Barcelona i Lunwerg Editores 2010. Coordinació editorial Institut Cerdà.

7. Construccions agràries. Guia d’integració paisatgística 3. Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, Col·legi oficial d’enginyers tècnics agrícolas i perits agrícoles de Catalunya. Fundació de l’enginyeria agrícola catalana, PTOP. 1.ª edició. Barcelona, maig de 2010

8. Enllaços intercontinentals a l’aeroport de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona. Estudi llotja, Infraestructures i territori.

9. Getting there fast: globalization, intercontinental flights and location of headquarters, Germà Bel i Xavier Fageda. Journal of Economic Geography 8 (2008) pp. 471–495 Advance Access Published on 1 May 2008.

10. Guia d’ús del transport marítim de curta distància (TMCD), Cambra de Comerç de Barcelona. Estudi llotja, Infraestructures i territori.

11. Horts urbans i periurbans. Guia d’integració paisatgística 2. Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, Ajuntament de Girona, PTOP.

12. La Cambra de Comerç de Barcelona reivindica la gestió individualitzada de l’Aeroport del Prat. Nota de Premsa 12/01/2010, La Cambra de Comerç de Barcelona.

13. La governabilitat metropolitana a Europa i l’Amèrica del Nord, Mariona Tomàs. Col·lecció Estudis. Sèrie Govern Local 13. Diputació de Barcelona.

14. La Llei de barris i els projectes d’intervenció integral. Noves formacions per a nous perfils professionals. Fundació CIREM, D’Aleph i Observatori de la Urbanització de la UAB, Secretaria per a la Planificació territorial del Departament de Polític Territorial i Obres públiques de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, juliol 2008.

15. Les aglomeracions metropolitanes. Papers núm. 50. 2009

16. Morfologia del territori metropolità. Anàlisi de lasituació i línies de futur. Col·lecció: Prospectiva 8. JosepM. Carreras. Pla Estratègic Metropolità.

17. Planeamiento territorial para la post-metrópolis en Europa: el caso de cuatro regiones urbanas capitales (París, Londres, Berlín y Roma). Dr. Rafael de Miguel González. Profesor de Geografía. Universidad de Zaragoza. Dr. José María Ezquiaga Domínguez. Profesor de la ETSAM. Universidad Politécnica de Madrid.Javier Barros Guerton.

18. Planificar l’Àrea Metropolitana des d’una lectura cerdaniana: urbanisme de xarxes i ecologia urbana, Francesc Magrinyà a “L’Agenda Cerdà. Construint l’Agenda Metropolitana”, ed. de Joan Fuster Sobrepere. Ajuntament de Barcelona i Lunwerg Editores 2010. Coordinació editorial Institut Cerdà.

19. Pla territorial sectorial d’habitatge. Memòria, Gene-ralitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Secretaria d’Habitatge. Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori. Març 2010.

20. Planificación aeroportuaria y estrategias ambientales en Cataluña, Pere Suau Sánchez y Montserrat Pallarés Barberá. Boletín de la A.G.E. N.º 45 – 2007.

21. El concepte d’espai públic com a programa de vertebració del territori, Ramon Torra i Xicoy (Gerent de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona)