1. Aeroport de Barcelona (El Prat) (2003), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

2. Autovia Horta-Cerdanyola, Túnel d’Horta (2003), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

3. Autovia Orbital, Quart cinturó (2003), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

4. Camp de golf Torrebonica (Terrassa) (2003), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

5. Centre direccional de Cerdanyola del Vallès (2003), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

6. Depuradora del Delta del Llobregat (2003), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

7. Espai obert, Torre Negra (2003), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

8. Ferrocarril d’alta velocitat, traçat al Baix Llobregat (2003), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

9. Pla estratègic metropolità de Barcelona (2003), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

10. Transformació urbana, 22@Poblenou (2003), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

1. Abocador de Collcardús (Vacarisses) (2004), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

2. Aeroport de Barcelona (El Prat) (2004), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

3. Autovia B-40. Quart Cinturó (2004), Territori.Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

4. Autovia Horta-Cerdanyola, Túnel d’Horta (2004), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

5. Camp de golf de Torrebonica (Terrassa) (2004), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

6. Central Tèrmica del Port de Barcelona (2004), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

7. Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (2004), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

8. Depuradora del Baix Llobregat (2004), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

9. Llei de millora de barris (2004), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

10. Organització territorial. Ens metropolità de Barcelona (2004), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

1. Abocador del Collcardús i gestió de residus al Vallès Occidental (2005) , Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

2. Autovia B-40. Quart Cinturó (2005), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

3. Camp de golf i urbanització de Vilalba (La Roca del Vallès) (2005), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

4. Carta de Barcelona (2005), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

5. Dessaladora de l’Àrea Metropolitana de Barcelna (El Prat de Llobregat) (2005), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

6. Espais d’interès natural del Delta del Llobregat (2005), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

7. Jornades Repensar Barcelona (2005), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

8. Mesquita de Badalona (2005), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

9. Millora urbana de la Mina (Sant Adrià de Besòs) (2005), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

10. Parc de Collserola (2005), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

11. Pla Estratègic per al Litoral de la Regió metropolitana de Barcelona (2005), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

1. Abocador del Garraf (2006), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

2. Aeroport de Barcelona (El Prat) (2006), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

3. Autovia B-40 Quart Cinturó (2006), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

4. Autovia C-58 a Ripllet (2006), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

5. Dessaladora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (El Prat de Llobregat) (2006), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

6. Espais d’interès natural al Delta del Llobregat (2006), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

7. Ferrocarril de rodalies. Metro del Vallès (Terrassa) (2006), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

8. Organització en barris (Barcelona) (2006), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

9. Organització territorial. Debat sobre el model i la divisió territorial (2006), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

10. Urbanització de baixa densitat. Inseguretat ciutadana (2006), Territori. Observatori de projectesi debats territorials de Catalunya.

11. Via verda del Vallès (2006), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

1. Abastament d’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2007), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

2. Aeroport de Barcelona (El Prat) (2007), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

3. Argilera Elena (Cerdanyola del Vallès) (2007), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

4. Autovia B-40 Quart Cinturó (2007), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

5. Autovia Horta-Cerdanyola. Túnel d’Horta (2007), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

6. Contaminació acústica i oci nocturn a Barcelona (2007), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

7. Contaminació atmosfèrica a Sant Feliu de Llobregat (2007), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

8. Espai d’interès natural de la Torre Negra (Sant Cugat del Vallès) (2007), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

9. Pla d’actuació per a millorar la qualitat de l’aire a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2007), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

10. Port de Barcelona (2007), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

1. Abastament d’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Sequera (2008), Territori. Observatoride projectes i debats territorials de Catalunya.

2. Aeroport corporatiu de Barcelona (2008), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

3. Autopista C-58. Carril Bus-Vao Ripollet-Barcelona (2008), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

4. Autovia B-40 Quart Cinturó (2008), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

5. Autovia interpolar del Vallès (2008), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

6. Bicing a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2008), Territori. Observatori de projectes i debats territorialsde Catalunya.

7. Gestió de residus sòlids urbans al Vallès Occidental (2008), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

8. Parc de Collserola (2008), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

9. Pla d’actuació per a millorar la qualitat de l’aire a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2008), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

10. Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (2008), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

1. Aeroport de Barcelona (El Prat de Llobregat) (2009),Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

2. Àrees residencials estratègiques del Barcelonès (2009), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

3. Àrees residencials estratègiques del Vallès Occidental (2009), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

4. Autopista C-16 Túnels de Vallvidrera. Desdoblament (2009), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

5. Dessaladora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. (El Prat de Llobregat) (2009), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

6. Parc del Tres Turons (2009), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

7. Passeig marítim metropolità (2009), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

8. Pla de rodalies de Barcelona 2008-2015 (2009) , Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.

9. Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona (2009), Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.