Any Cerdā

Activitats

Cerdà i la Barcelona del futur

Realitat vs. projecte

20\10\2009 - 28\02\2010

ORGANITZA: CCCB

COMISSARIS: JOAN BUSQUETS I MIQUEL COROMINAS

LLOC: CCCB

MONTALEGRE, 5

T. 933064100

L’Eixample és el resultat d’una idea forta i racional que en la seva aplicació durant 150 anys ha produït una ciutat molt complexa i rica en matisos. Tots els grans projectes urbanístics necessiten temps per al seu desenvolupament i moltes vegades queden incomplets. L’Eixample ha anat trobant, en les diferent etapes, articulacions i propostes que l’han anat modulant fins a arribar a la concreció més actual.

Aquesta exposició vol fer una immersió dins de la realitat actual per tal de reinterpretar el Projecte Cerdà i les seves idees inicials. També pretén descobrir-ne els valors urbanístics i socials, i explicar-ne el sentit més general com una peça de la ciutat en evolució constant.

La mirada sobre aquest gran projecte ens pot introduir noves maneres d’entendre la realitat actual i, sobretot, de pensar el futur a mitjà termini amb una ambició semblant a la de la generació coetània de Cerdà.

L’anàlisi de la riquesa urbanística del Projecte Cerdà ens permetrà plantejar diverses qüestions: Quins elements han perdurat i són capaços d’assegurar-ne la pervivència? Quins aspectes s’ha anat afegint al projecte Cerdà en la construcció de l’Eixample? Quin resultat s'esdevé en l'àmbit del sistema morfològic? Com podem entendre la complexitat funcional de l’Eixample? Quins són els projectes complementaris que van recolzar el de Cerdà?

L’estudi de l’Eixample Cerdà dins de la tradició de les ciutats en retícula desenvolupades arreu del món ens mostrarà Barcelona com a paradigma que es desenvolupa simultàniament a diverses escales.

Finalment interpretarem l’Eixample també com a punt de partida de l’experiència que ens permetrà pensar models o maneres d’entendre el sistema metropolità central.

ACTIVITATS PARAL·LELES

VISITA VIRTUAL


DOBLES VISITES GUIADES

VISITES A CÀRREC DE...

A més a més, el CCCB ofereix la possibilitat de realitzar una visita a l'exposició acompanyats per alguns dels especialistes que han participat en la seva gestació. L'entrada és gratuïta i no cal reserva prèvia. Aquest és el calendari:

14 de gener, a les 20 h
L’Eixample de Cerdà i el futur de Barcelona
Joan Busquets, professor de la Gratuate School of Design a la Universitat de Harvard, i comissari de l’exposició.

21 de gener, a les 20 h
La ciutat complexa de l’Eixample
Salvador Rueda, director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona.

28 de gener, a les 20 h
L’Eixample subterrani
Joan Fontcuberta, fotògraf.

4 de febrer, a les 20 h
L’Eixample, del parcel·lari agrari a la recuperació dels patis d’illa
Miquel Corominas, professor del Departament d’Urbanisme de la UPC i del Laboratori d’Urbanisme de Barcelona, i comissari de l’exposició.