Any Cerdā

Activitats

L'Eixample de les persones

150 aniversari de l'aplicació del Pla Cerdà

11\11\2009 - 28\05\2010

ORGANITZA: DISTRICTE DE L'EIXAMPLE I BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

COMISSĀRIA: ANNA LLOPIS

LLOC: BIBLIOTEQUES DE L'EIXAMPLE

"L'Eixample de les persones" és una exposició de clar caràcter divulgatiu que pretén apropar als ciutadans la figura d'Ildefons Cerdà, la seva obra, el context històric i la manera com s'entén i es viu actualment l'Eixample.

Tot i estructurar-se cronològicament, l'exposició té un marcat caràcter social, més que no pas històric. En cadascun dels diferents apartats s'ha buscat mostrar com l'urbanisme afecta directament la manera de viure dels ciutadans i com en aquest aspecte Cerdà va ser un pioner, ja que va concebre el seu pla urbanístic tenint sempre en compte les necessitats de la ciutadania.

Al mateix temps s'emfasitza en el fet que el pla de l'Eixample preparava la ciutat de Barcelona per al futur. Amb el temps s'ha demostrat com aquella quadrícula concebuda ara fa 150 anys ha sabut adaptar-se a les diferents necessitats requerides: canvi de la mobilitat, necessitats d'habitatge i de comerç, etc., aspectes essencials a l'hora de desenvolupar la nostra vida a la ciutat.

L'exposició s'estructura en tres apartats, al primer tenim un eix cronològic que ens presenta la figura d'Ildefons Cerdà i el seu moment, hi trobem també una síntesi del pla d'Eixample de Barcelona i d'altres obres d'Ildefons Cerdà, es tracta d'una anàlisi comparativa per mostrar al visitant la importància de les aportacions de Cerdà en el terreny de l'urbanisme, ja que moltes d'elles encara continuen vigents.

El segon apartat s'inicia en el moment que comença la construcció de l'Eixample, hi podem trobar un breu recorregut pel procés de construcció, recolzat per una selecció de fotografies de l'època. Aquest apartat compta també amb una sèrie de mapes que mostren el procés de construcció de les diferents zones de l'Eixample. Un factor que ha influït clarament en la manera de viure al barri ha estat el posterior procés de densificació de les illes, a l'exposició trobem uns dibuixos que ens ajuden a veure i entendre aquest procés. Per finalitzar aquest apartat, remarquem la clara importància que el Modernisme adquirí en aquell moment, dotant d'aquesta manera l'exposició d'un apartat vinculat amb l'art.

Al darrer apartat ens situem a l'actualitat i mitjançant una sèrie de fotografies contemporànies fem un recorregut per algunes de les illes que actualment s'estan recuperant per a usos públics. D'aquesta manera mostrem al visitant les actuals iniciatives per reprendre el sentit que havia donat Cerdà a aquests espais i retornar-los als ciutadans. Finalitzem l'exposició amb un audiovisual que conjuga la literatura i l'Eixample, a través de fragments de diferents obres de la literatura catalana del segle XX, observem com l'Eixample ha estat present, conscientment o inconscient, en la vida de les persones. Hem demanat a diferents lectors que es posin davant la càmera i llegeixin en veu alta els fragments seleccionats.

L’exposició s’inaugurarà el 11 de novembre de 2009 a la Biblioteca Fort Pienc, on romandrà fins al 2 de desembre de 2009; després itinerarà per diferents biblioteques de l’Eixample.

Aquestes són les dates i les biblioteques a les quals es podrà visitar l'exposició:

De l'11 de novembre al 2 de desembre. 2009.
BIBLIOTECA FORT PIENC
C/ Ribes, 12-14
Tel. 932 652 435
www.bcn.cat/bibfortpienc

Del 7 al 19 de desembre. 2009
BIBLIOTECA SOFIA BARAT
Girona, 64-68 (interior d’illa)
Tel. 932 317 767
www.bcn.cat/bibsofiabarat

De l'11 de gener al 6 de febrer. 2010.
BIBLIOTECA SANT ANTONI-JOAN OLIVER
Comte Borrell, 44-46
Tel. 933 297 216
www.bcn.cat/bibjoanoliver

Del 8 al 20 de març. 2010.
BIBLIOTECA LOLA ANGLADA
Rocafort, 236
Barcelona
Tel. 934 394 190
www.bcn.cat/biblioteques

Del 7 al 28 d’abril. 2010.
BIBLIOTECA SAGRADA FAMÍLIA
C/ Provença, 480
Tel. 934 508 733
www.bcn.cat/bibsagradafamilia

Del 10 al 30 de maig. 2010.
BIBLIOTECA JOAN MIRÓ
Parc Joan Miró-Vilamarí, 61
Tel. 934 263 532
www.bcn.cat/biblioteques


XERRADES PARAL·LELES:

Concidint amb l'arribada de l'exposició a cada biblioteca, s'organitzarà una xarrada per divulgar els continguts de la mateixa. Aquestes són les dates:

Bibl. Sant Antoni-Joan Oliver: Divendres 12 de febrer a les 19 h

Bibl. I. i J. Lola Anglada: Dijous 11 de març a les 19 h

Bibl. Sagrada Família: Dimecres 7 d'abril a les 19 h

Bibl. Joan Miró: Dimarts 18 de maig a les 19 h