Any Cerdā

Activitats

La política pràctica

Cerdà i la diputació de Barcelona

23\04\2009 - 30\10\2009

ORGANITZA: DIPUTACIķ DE BARCELONA

COMISSĀRIA: TERESA NAVAS

LLOC: CAN SERRA

RAMBLA CATALUNYA, 126

T. 934022222

Coneixem Cerdà per ser l'autor del Pla d'Eixample de Barcelona. Els seus estudis teòrics sobre el fenomen de la ciutat contemporània li han valgut el títol de pioner de l'urbanisme modern. Però són menys conegudes la seva trajectòria política i la seva aportació original en l'ordenació del territori.

Cerdà forma part d'una generació que, procedent del camp del saber tècnic, científic i de la cultura, s'adscriu en major o menor implicació a la política del seu temps. Enginyer de Camins de formació, manifesta la seva fascinació pels avenços tècnics que faran possible el progrés de la societat. Per a ell, les ciutats són el lloc on emergeixen els conflictes de la nova civilització que està naixent i que posa en evidència la necessitat d'una intervenció tècnica eficient adreçada a la modernització dels processos urbans.

L'evolució ideològica de Cerdà el defineix com un reformador social. Entusiasmat de jove per la revolució liberal que viu a Barcelona, es vincula al Partit Progressista en la seva etapa de plenitud professional, quan formula tècnicament l'operació urbanística de l'Eixample de Barcelona. La seva identificació com a tècnic i com a polític és el resultat d'una visió essencialment pragmàtica de la realitat, que l'acompanyarà al llarg de tota la seva vida.

En la seva maduresa, Cerdà assoleix el màxim grau de representació política en arribar a president de la Diputació de Barcelona dins de les files del republicanisme federal. És aleshores que fa la seva interessant proposta d'ordenació territorial de la província de Barcelona, la "Confederació Regional de Municipis", basada en una urbanització racional del territori a partir d'un sistema extensiu de comunicacions.

Per llegir informació addicional i veure material audiovisual sobre l'exposició, pots visitar la pàgina web de la Diputació.

També pots realitzar una visita virtual a l'exposició.