Any Cerdā

Activitats

Glòries: cruïlla de camins (Sagrada Família)

04\05\2010 - 24\05\2010

ORGANITZA: ARXIU HISTōRIC DE FORT PIENC I ASSOCIACIķ DE VEīNS DE FORT PIENC

LLOC: CENTRE CíVIC SAGRADA FAMíLIA

PROVENįA, 480

T. 934508917

Aquesta exposició repassa la història de la Plaça de les Glòries. Inaugurada oficialment un dimarts 13 de maig de l’any 1919, la Plaça de les Glòries Catalanes és un dels espais més “desgraciats” de la ciutat de Barcelona. Des de la seva concepció –fa 150 anys- ha estat un recull de bons propòsits o despropòsits, d’obres inacabades, de projectes deixats a la meitat i d’enderrocs d’obra ja feta.