Any Cerdā

Activitats

Local, local

La ciutat que ve

23\02\2010 - 02\05\2010

ORGANITZA: CCCB

COMISSARI: FRANCESC MUņOZ

LLOC: CCCB

C/ MONTALEGRE, 5

T. 933064100

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i la Diputació de Barcelona presenten l’exposició Local, local! La ciutat que ve amb la finalitat de mostrar una diagnosi de com han canviat les nostres ciutats, així com una aproximació a la ciutat del futur.

A través d’una proposta museogràfica sintètica i clarificadora sustentada en muntatges audiovisuals i reportatges fotogràfics, la mostra es fonamenta en un treball previ d’investigació dirigit pel geògraf Francesc Muñoz, comissari de la mostra.

Introducció

Les ciutats han canviat. Ho ha fet la seva aparença i també la forma en què són habitades per les persones però, per sobre de tot:

Les ciutats han esdevingut el lloc privilegiat on l’univers del global es troba amb la realitat dels llocs.

Després de trenta anys parlant de globalització urbana i de fluxos planetaris, d’utopies tecnològiques i d’homogeneïtzació mundial, resulta que el que la ciutat ens mostra, en realitat, és la combinació d’aquestes qualitats amb la presència, ubiqua i continua, del pòsit del lloc.

La ciutat que ve no és global, com potser vàrem arribar a pensar... la ciutat que ve és local. Potser més local que mai.


Conceptes al voltant de global / local:

Aquest diàleg no exempt de friccions entre el global i el local, entre la ciutat post-it i la ciutat pòsit, es fa especialment evident en tres aspectes definitoris del món urbà del moment actual:

o Les formes que pren la ciutat en el territori.

o L’arribada de la societat de la informació.

o La gestació de nous imaginaris i noves convivències.

Aquest diàleg es presenta també en la forma de tres tensions que expliquen com han canviat les ciutats durant els últims trenta anys i que conviden a pensar com és la ciutat que ve i que, de fet, són les tres tensions de les quals depèn el futur de la ciutat.

o Compacte / dispers

o Públic / privat

o Interior /exterior

Segons com se les resolgui en el decurs de les properes dècades, tindrem ciutats més complexes i diverses, o ciutats més simplificades i uniformes; habitarem ciutats que ens continuïn interpel·lant com a individus i ens suggereixin així noves preguntes, o ciutats on no tindrem la temptació de preguntar.