Any Cerdā

Activitats

Barcelona poesia

13\05\2010 - 19\05\2010

ORGANITZA: INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB)

La festa de la poesia de Barcelona ha buscat, al llarg de les seves edicions, espais on aquest gènere literari trobés un marc especialment adequat. L’Eixample i les seves edificacions seran, el 2010, l’àmbit principal on es presentarà aquest programa, buscant també unes temàtiques i uns autors que estiguin vinculats d’una manera directa amb el que suposa el tipus d’urbanisme que el Pla Cerdà va representar.

Més info i programa