Any Cerdā

Activitats

Obra Oberta

Els escolars de Barcelona s'apropen a la construcció, l'arquitectura i l'urbanisme

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIķ DE BARCELONA, ĀREA D'HABITATGE, URBANISME I RčGIM INTERIOR DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. (BIMSA) I ESCOLA TčCNICA SUPERIOR D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA (ETSECCPB).

El projecte Obra Oberta persegueix que els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria de la ciutat de Barcelona puguin visitar algunes de les obres d’interès general a la ciutat com a element necessari per contrastar el treball previ fet a l’aula referit a la solució arquitectònica, a demandes socials o a la resolució de problemes urbanístics.

El disseny urbà i arquitectònic és una eina innovadora d’aprenentatge per a infants i joves. Molts aspectes del procés de disseny urbà es poden utilitzar per ensenyar una varietat de temes i aquesta integració pot promoure la innovació educativa.

Que la ciutadania percebi i explori l’espai arquitectònic que l’envolta és un requisit per entendre l’entorn urbà. Però, a més, un projecte com el d’Obra Oberta promou la participació dels futurs usuaris de la ciutat en el procés de planejament urbà i l’increment de la seva responsabilitat en el manteniment de l’entorn ciutadà.