Any Cerdā

Activitats

XV audiència pública

Barcelona millora el seu paisatge!

L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una forma de participació a través de la qual l’alumnat –de 6è de primària, secundària o batxillerat– fa propostes a l’Administració municipal. D’aquesta manera, la ciutat dóna veu i participació als ciutadans i ciutadanes més joves i els permet educar-se en la pràctica de la participació cívica. Després d’un procés col•lectiu de reflexió, el jovent presenta les seves conclusions en una audiència pública presidida per l’alcalde.

Per a la XV Audiència Pública als nois i noies de Barcelona i en el context de la reflexió urbana que es produirà al llarg de l’Any Cerdà, proposem el debat i l’elaboració de propostes al voltant de la millora i la conservació del paisatge urbà.

En aquest treball d’anàlisi i reflexió s’incidirà en aspectes com la millora de la qualitat de vida de les persones a través de la millora de la qualitat de l’espai públic, el paisatge urbà com a bé comú i entorn de convivència, la creació i divulgació de rutes paisatgístiques i la importància del patrimoni arquitectònic i de les seves qualitats artístiques, històriques i culturals.