Any Cerdà

Fa 150 anys - Resum

LA CURSA PER
L’EIXAMPLE

A finals del 1858 el Ministeri de la Guerra va prendre la decisió de deixar de considerar Barcelona com a plaça forta. La defensa va deixar de ser la prioritat i les competències sobre la ciutat van ser transferides al Ministeri de Foment. L’Ajuntament va interpretar que el canvi li atorgava llum verd per construir l’Eixample i el 12 de febrer de 1859 va constituir una comissió consultiva amb l’objectiu darrer de treure el projecte a concurs públic. Només tres dies després, el Ministeri de Foment encarregava a Ildefons Cerdà el Pla de Reforma i Eixample de Barcelona. Al cap de dos mesos l’Ajuntament publicava les bases del concurs per planificar la urbanització de la zona i fixava com a data límit el 31 de juliol. Les dues institucions havien iniciat un pols i cap d’elles no es mostrava disposada a cedir. Així començava un complex procés influenciat també pels importants interessos econòmics dels propietaris dels terrenys que envoltaven la ciutat.

El 7 de juny de 1859, fa 150 anys, el Ministeri va publicar una Reial Ordre per la qual aprovava el Pla de Reforma i Eixample de Barcelona realitzat per Ildefons Cerdà. L’enginyer català havia passat anys estudiant les condicions de vida dels habitants de la ciutat i ja el 1854 havia rebut l’encàrrec de dibuixar un plànol topogràfic dels voltants de Barcelona. L’Ajuntament, però, va declarar l’arquitecte Antoni Rovira i Trias com a guanyador del concurs públic de projectes el 10 d’octubre de 1859. Durant els mesos posteriors, el Consistori va pressionar perquè el pla de Rovira i Trias substituís el de Cerdà. Tanmateix, el 31 de maig de 1860 el Ministeri va tancar la qüestió mitjançant un Reial Decret pel qual aprovava definitivament el projecte de l’enginyer nascut a Centelles.

 • Aquest projecte de Rovira i Trias va guanyar el concurs convocat per l’Ajuntament. Cedit per l’Arxiu Històric de la Ciutat.

  Pla de Rovira i Trias, guanyador del concurs municipal. Cedit per l’Arxiu Històric de la Ciutat.

 • Projecte de Soler i Glòria, primer accèssit al concurs municipal. Cedit per l’Arxiu Històric de la Ciutat.

  Projecte de Soler i Glòria, primer accèssit al concurs municipal. Cedit per l’Arxiu Històric de la Ciutat.

 • Fontserè i Mestres va obtenir el tercer accèssit al concurs municipal. Cedit per l’Arxiu Històric de la Ciutat.

  Fontserè i Mestres, tercer accèssit al concurs municipal. Cedit per l’Arxiu Històric de la Ciutat.

 • Plànol del projecte de Cerdà. Cedit per la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

  Projecte de Cerdà. Cedit per la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.