Expo CCCB - ÀMBIT 1

ÀMBIT 1: L'EIXAMPLE, UN MOSAIC

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catálogo de la exposición "Cerdà y la Barcelona del futuro. Realidad versus proyecto".
Capítulo 1.
Formato: pdf.
8 págs.

El replantejament de l'Eixample.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

El replantejament de l’Eixample s’inicià el 16 de juliol de 1860.

El replantejament de l'Eixample. Esquema.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Esquema dels criteris de replantejament d'Ildelfons Cerdà per a l'Eixample.

El sòl del Pla de Barcelona.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Topografia, rieres, camins, propietat del sòl, i àrees de secà i regadiu al Pla de Barcelona.

Els Camins principals del Pla de Barcelona.

Cos d'Enginyers de l'Exèrcit.

Pla aixecat pel Cos d'Enginyers de l'Exèrcit, 1847. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB).

Fotoplà de l'Eixample.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Fotoplà de l'Eixample de Barcelona, 2004.

Fotoplà de l'Eixample.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Fotoplà de l’Eixample de Barcelona
2004

L'Eixample: un mosaic.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'Eixample: un mosaic. Esc. 1: 2000.

Ordenació de sòl, xarxa de ciutats a la Xina

Google Earth

Imatge de l'ordenació geomètrica del sòl agrícola a la Xina.

Ordenació del sòl als pòlders holandesos.

Google Earth

Imatge de l'ordenació geomètrica del sòl agrícola a Holanda.

Ordenació del sòl: Centuriació romana a Emilia Romagna.

Google Earth

Imatge de l'ordenació geomètrica del sòl agrícola a Itàlia.

Ordenació territorial a partir de la Land Ordinance de Thomas Jefferson, Estats Units, 1875

Google Earth

Imatge de l'ordenació geomètrica del sòl agrícola als Estats Units.

Parcel·lari agrícola al Pla de Barcelona.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Secà i regadiu al Pla de Barcelona.

Parcel·lari agrícola del Pla de Barcelona.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Superposició del parcel·lari agrícola del Pla de Barcelona i fotopla actual de l'Eixample del 2007.

Plànol Barcelona 1706.

Nicolas Visscher

L'ordre rural del Pla de Barcelona es va identificar amb les traces de les antigues rieres i aquestes es van convertir en els límits de terme, divisòries de propietat i fins i tot camins.

Plànol geomètric de 1851.

Joan Soler i Mestres

Plànol geomètric del terme jurisdiccional de la ciutat de Barcelona separat per la Vila de Gràcia que abans estaven reunits, 1851.

Plànol topogràfic, 1855.

Ildefons Cerdà

Plànol dels voltants de la ciutat de Barcelona aixecat per orde del Govern per a la formació del projecte d'eixample, 1855. Arxiu Històric de la Ciutat.

Transformació del Pla de Barcelona. AV

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Procés de transformació del Pla de Barcelona des dels elements originals (topografia, aigües, camins i parcel•lari agrícola inicial) fins a la realitat urbana actual. Durada 2' 11"

Urbanització de l' Eixample: Anivellament de la Gran Via.

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Anivellament de la Gran Via mitjançant la construcció del fonaments de façana.

Urbanització de l' Eixample: Obertura i urbanització de la Gran Via.

Comisión Especial de Ensanche de Barcelona

Comisión Especial de Ensanche. Memòria 1928.

Urbanització de l' Eixample: Pont del carrer d'Espronceda.

Comisión Especial de Ensanche de Barcelona

Pont del carrer Espronceda sobre les vies del ferrocarril. Comisión Especial de Ensanche de Barcelona, Memoria 1927.

Urbanització de l' Eixample: Proposta d'obertura de l'avinguda Gaudí.

Comisión Especial de Ensanche de Barcelona

Proposta d'obertura de l'avinguda Gaudí a partir del Pla d'Enllaços del 1917 i dels traçats proposats per Léon Jaussely el 1904. Comisión Especial del Ensanche, 1927.