Expo CCCB - ÀMBIT 2

ÀMBIT 2: EL TRAÇAT DE L'ESPAI PÚBLIC

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Capítol 2.
Format: pdf.
34 pàgs.

L'ús del traçat. Capacitat d'usuaris bus.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Capacitat d'usuaris d'autobusos públics a l'Eixample durant l'any 2008. Escala 1:4000.

L'ús del traçat. Capacitat d'usuaris metro.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Capacitat d'usuaris del metro a l'Eixample durant l'any 2008.

L'ús del traçat. Circulació Eixample.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Circulació de cotxes i autobusos dins d'un fragment central de l'Eixample. Escala 1:500.

L'ús del traçat. Distribució espais verds i equipaments.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Distribució actual d'espais verds i equipaments públics a l'Eixample. 1:4000

L'ús del traçat. Esquemes interpretatius. 1

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Esquemes interpretatius dels sistemes d'espais verds i equipaments actuals a l'Eixample. Patrons d'articulació de les peces públiques per sectors. Escales 1:8000 i 1:500

L'ús del traçat. Esquemes interpretatius.2

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Esquemes interpretatius dels sistemes d'espais verds i equipaments actuals a l'Eixample. Patrons d'articulació de les peces públiques per sectors. Escales 1:8000 i 1:500

L'ús del traçat. Esquemes interpretatius.3

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Esquemes interpretatius dels sistemes d'espais verds i equipaments actuals a l'Eixample. Patrons d'articulació de les peces públiques per sectors. Escales 1:8000 i 1:500

L'ús del traçat. Esquemes interpretatius.4

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Esquemes interpretatius dels sistemes d'espais verds i equipaments actuals a l'Eixample. Patrons d'articulació de les peces públiques per sectors. Escales 1:8000 i 1:500

L'ús del traçat. IMD circulació bicicletes.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Intensitat mitjana diària (IMD) de circulació de bicicletes dins l'Eixample: incorporació dels carrils bici com a adaptació de la xarxa viària a nous modes de transport. Escala 1:4000

L'ús del traçat. IMD vehicles privats.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Intensiatt mitjana diària (IMD) de vehicles privats a l'Eixample. Escala 1:4000

L'ús del traçat. IMD vehicles privats. 1

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles privats als carrers mar-muntanya. Escala 1:8000.

L'ús del traçat. IMD vehicles privats. 2

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat IMD horitzontals. Intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles privats als carrers Llobregat-Besòs. Escala 1:8000.

L'ús del traçat. IMD vianants.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. El projecte Cerdà destina als vianants el 50% de la superfície de carrer. Intensitat mitjana diària (IMD) de vianants. Escala 1:500

L'ús del traçat. Propostes de jerarquia.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Propostes de jerarquia.

L'ús del traçat: AV Trànsit rodat en una cruïlla.

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

L'ÚS del traçat: Simulació del moviment del trànsit rodat en una cruïlla de l'Eixample. Durada 2’.

L'ordre del traçat

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

La posició del carrer dins el conjunt i els punts que connecta al llarg del seu recorregut diferencien graus  de protagonisme per a vials amb una mateixa secció.

L'ordre del traçat. AV Creixement del projecte de l'Eixample.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Seqüència del creixement del projecte de l'Eixample fins a la consolidació del seu traçat.
Durada 3’ 02”

L'ordre del traçat. Carrers.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ORDRE del traçat. L'ordre dels carrers. Escala 1:4000

L'ordre del traçat. Diagonals.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ORDRE del traçat. Diagonals:eixos que escapen de l'ortogonalitat i els límits de la malla; línies dibuixades que miren de lligar amb Ciutat Vella; traces geogràfiques i d'infraestructures preexistents que la realitat afegeix al projecte. Escala 1:4000.

L'ordre del traçat. Passatges.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ORDRE del traçat. Passatges. Escala 1:4000.

L'ordre del traçat. Traçat horitzontal.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ORDRE del traçat. Traçat Horitzonal. Carrers Llobregat-Besòs. Escala 1:4000. La Gran Via i Aragó desborden els límits de l'Eixample.

L'ordre del traçat. Traçat vertical.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ORDRE del traçat. Traçat vertical. Carrers mar-muntanya. Escala 1:4000.

L'ordre del traçat. Xamfrans.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ORDRE del traçat. Xamfrans: Places octogonals de gairebé 50 m entre cares oposades:una amplada equivalent a la de la Gran Via. Escala 1:4000.

L'ordre del traçat: Avingudes metropolitanes.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ORDRE del traçat. Avingudes metropolitanes. Escala 1:400

L'ordre del traçat: Avingudes urbanes.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ordre del traçat. Avingudes urbanes. Escala 1.4000.

La construcció del traçat en el temps.AV

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Evolució de l'exigència al subsòl: de la previsió del clavegueram feta per Cerdà a l'aparició del metro i al creixement en profunditat dels soterranis privats.Durada 40"

La secció del carrer. 20m.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

La secció del carrer. Estructura urbana. Secció tipus 20m. Carrer Muntaner. Escala 1:50.

La secció del carrer. 30m.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

La secció del carrer. Estructura urbana. Ús per a vianants i ús rodat. Escala 1:100.

La secció del carrer. 50m.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

La secció del carrer. Estructura urbana. Ús per a vianants i ús rodat. Escala 1:100.

Subsòl: AV Món subterrani.

Joan Fontcuberta

Món subterrani. 2009
Durada 18

Subsòl: AV Sota l'avinguda Diagonal.

Ajuntament de Barcelona

Sota l’avinguda Diagonal.
22@Barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Durada 2’ 40’’

Subsòl: Eixample subterrani.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Subsòl: Exemple de dipòsit d'aigua pluvial.

Joan Fontcuberta

Dipòsit pluvial al Parc Joan Miró. 2009.

Subsòl: Exemples d'ús públic.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Exemples d'ús públic del subsòl de la ciutat: Nova York, Seattle, Filadèlfia, Londres, París i Barcelona.

Subsòl: Maqueta Passeig de Gràcia-Gran Via.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)