Expo CCCB - ÀMBIT 3

ÀMBIT 3: LES CASES DE L'EIXAMPLE

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Capítol 3.
Format: pdf.
26 pàgs.

Base morfològica de l'Eixample.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Models de parcel·lació esc. 1:50: mançanes, passatges, supermançanes.

Distribució de tipologies.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Distribució de tipologies. Eixample dret.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Tipologia de cases de l'Eixample dret.

Distribució de tipologies. Eixample esquerre.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Tipologies de cases de l'Eixample esquerre.

Distribució de tipologies. Illes singulars.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Tipologies de cases singulars de l'Eixample.

L'evolució tipològica de l'habitatge 1.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Cases singulars.

L'evolució tipològica de l'habitatge 10.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos x6 i x8 replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 11

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pis x8 replà i bloc.

L'evolució tipològica de l'habitatge 12

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Xamfrans.

L'evolució tipològica de l'habitatge 13

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Xamfrans.

L'evolució tipològica de l'habitatge 14.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Xamfrans.

L'evolució tipològica de l'habitatge 15.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Ús mixte: equipaments i habitatges.

L'evolució tipològica de l'habitatge 16.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Ús mixte: equipaments i habitatges.

L'evolució tipològica de l'habitatge 17.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

1991    Ús Mixte    El cor de la mançana    Carrer de Roger de Flor / Carrer de Diputació    Lluis Domenech Girbau / Mª Roser Amadó Cercós

L'evolució tipològica de l'habitatge 2.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos 1 x replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 3.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos 2 x replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 4.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos 2 x replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 5.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos 2 x replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 6.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos 3 x replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 7.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos  4 x replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 8.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos  4 x Replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 9.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos  4 x Replà.

Les cases. 4 façanes.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Quatre façanes al passeig de Gràcia.

Les cases. Façanes de cor de mançana 1

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Les cases. Façanes de cor de mançana 2

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Les cases. Façanes de cor de mançana 3

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Les cases. Façanes de cor de mançana 4

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Les cases. La mançana.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Ordenança d'edificació de 1857.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació de 1857.

Ordenança d'edificació de 1865.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació del 1865.

Ordenança d'edificació de 1891 i 1923.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació del 1891 i 1923.

Ordenança d'edificació de 1932.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació del 1932.

Ordenança d'edificació de 1942.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació de 1942.

Ordenança d'edificació de 1947.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació del 1947.

Ordenança d'edificació de 1958.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació de 1958.

Ordenança d'edificació de 1976.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació de 1976.

Ordenança d'edificació de 1986.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació del 1986.

Ordenances d'edificació.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Des de 1857 fins 2002.

Ordenances d'edificació: 5 models.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Els edificis i les ordenances de 1860, 1862, 1891, 1958 i 1976.

Xamfrans de Barcelona 2

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Xamfrans de Barcelona 3

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Xamfrans de Barcelona 5

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Xamfrans de Barcelona 6

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)