Expo CCCB - ÀMBIT 4

ÀMBIT 4: PLÀNOLS I PROJECTES PER AL DESPLEGAMENT DE L'EIXAMPLE

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Capítol 4.
Format: pdf.
8 pàgs.

Detall del projecte "Romulus".

Léon Jaussely

Detall del projecte "Romulus" presentat al concurs del Pla d'Enllaços de Barcelona, 1905 (reproducció).

Divisió del plànol de la ciutat de Barcelona.

Vicenç Martorell Portas

Servei Municipal, 1930-1940. (Reproduccció de la sèrie Plànol Magistral, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)

Esquema de traçat a base d'un mòdul de 400x400m enllaçat amb el de 100x100m.

GATCPAC

Esquema de traçat a base d'un mòdul de 400x400m enllaçat amb el de 100x100m. Urbanisme i Habitació, Pla Macià, 1934.

Esquemes interpretatius del Pla Macià.1

GATCPAC

Esquemes interpretatius del Pla Macià. 1934. (Reproducció, Fondation Le Corbusier-VEGAP).

Esquemes interpretatius del Pla Macià.2

GATCPAC

Esquemes interpretatius del Pla Macià. 1934. (Reproducció, Fondation Le Corbusier-VEGAP).

Esquemes interpretatius del Pla Macià.3

GATCPAC

Esquemes interpretatius del Pla Macià. 1934. (Reproducció, Fondation Le Corbusier-VEGAP).

Nou traçat de carrers a base d'un mòdul de 400x400m.

GATCPAC

Nou traçat de carrers a base d'un mòdul de 400x400m enllaçant amb el Pla Cerdà. Barcelona C.F., Pla Macià 1934..

Nou traçat de carrers de 400x400m.

GATCPAC

El GATCPAC converteix la trama de gaiirebé 400x 400m, que correspon a 3x3 mançanes de l'Eixample Cerdà, en pauta viària principal del Pla Macià.

Nou traçat de carrers de 400x400m.

GATCPAC

Nou traçat de carrers a base d'un mòdul de 400x400m que enllaça amb el Pla Cerdà, Pla Macià, 1934.

Plànol dels tramvies i ferrocarrils.

Léon Jaussely

Plànol (dins Projecte Romulus) guanyador del concurs per al Pla d'enllaços de Bracelona, 1905.

Pla regulador de conjunt del Pla Macià.

GATCPAC

Panell de presentació del Pal Macià de Barcelona, 1934.

Pla regulador de conjunt: nou mòdul de 400x400m.

GATCPAC

Panell de presentació del Pla Macià de Barcelona, 1934.

Plans i plànols per al desplegament de l’Eixample

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Projecte de Sanejament

Pere García Faria

Pla de conjunt del projecte de clavegueram.