Expo CCCB - ÀMBIT 5

ÀMBIT 5: ELS NOUS EIXAMPLES

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Capítol 5.
Format: pdf.
18 pàgs.

Buit, balmat.

Maria Rubert de Ventós

Díptic, 2009.

Fragment central de la maqueta "Barcelona de riu a riu".

Ajuntament de Barcelona

Fragment central de la maqueta "Barcelona de riu a riu". Ajuntament de Barcelona, 2004.

La rehabilitació a l'Eixample.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Cconservació i rehabilitació de l’edificació existent a l'Eixample, 1986.

Patis de mançana recuperats des de 1987.

ProEixample

Localització dels patis de mançana recuperats des de 1987 sobre  fotoplà.

Patis de mançana recuperats. Classificació tipològica.

J.Franquesa, DUOT, ETSAB-UPC

Classificació dels patis de mançana de l'Eixample recuperats, segons els quatre tipus bàsics d'accés:  fissura, obertura, passadís, porta.

Patis de mançana. AV 1

La Chula Productions-Benet Román

Patis de mançana.
Durada: 4’ 52’’

Patis de mançana. AV 2

La Chula Productions-Benet Román

Patis de mançana
Durada: 4’ 52’’

Patis de mançana. AV3

La Chula Productions-Benet Román

Patis de mançana
Durada: 4’ 52’’

Patis de mançana. Classificació tipològica.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Tipologia patis interior de mançana segons els quatre tipus bàsic d'accés: passadís, porta, fissura, obertura.

Patis de mançana. Classificació tipològica: Fissura.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

10 exemples de patis de mançana amb accés de tipus fissura.

Patis de mançana. Classificació tipològica: Mixte.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

8 exemples de patis de mançana amb accés de tipus mixte.

Patis de mançana. Classificació tipològica: Obertura.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

4 exemples de patis de mançana amb obertura directa al carrer.

Patis de mançana. Classificació tipològica: Passadís.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

12 exemples de patis de mançana amb accés de tipus passadís.

Patis de mançana. Classificació tipològica: Porta.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

3 exemples de patis de mançana accessibles a través d'una porta.

Patis de mançana. Jardins d'Antoni Puigvert.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Exemple de pati amb accés de tipus mixte. 4.055m2. C. Còrsega, 496- Sicília, 287.

Patis de mançana. Jardins de Càndida Pérez.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Exemple de pati amb accés de tipus porta. 1.090m2. C. Comte Borrell, 44.

Patis de mançana. Jardins de la Torre de les Aigües.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Exemple d'interior d'illa amb accés de tipus passadís. 1.517m2. C. Roger de Llúria, 56.

Patis de mançana. Placeta de Joan Brossa.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Exemple de pati amb accés de tipus fissura. 1.120m2. C. Rosselló, 191.

Pla especial d'ordenació urbana de la façana de mar.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Des de 1988 fins al 2008.