Expo CCCB - ÀMBIT 6

ÀMBIT 6: L'EIXAMPLE AVUI

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Capítol 6.
Format: pdf.
8 pàgs.

Ciutat compacta.

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

Representació pictogràfica: Portadors d'informació en un teixit de ciutat compacta.

Ciutat dispersa.

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

Representació pictogràfica: Portadors d'informació en un teixit de ciutat dispersa.

Illes de diversitat. AV

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

Illes de diversitat a l'Eixample.

L'Eixample actual.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'Eixample central. Densitat per illes.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample central. Densitat.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample central. Edificabilitat mitjana.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample central. Eixos terciaris.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central. Eixos terciaris.

L'Eixample central. Superfície m2 sòl.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample central. Superfície m2 sòl.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample central. Superfície m2 sostre.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample central. Superfície mitjana habitatges.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample central. Superfície no residencial.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample, escenari de complexitat urbana.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'Eixample és un paradigma de la complexitat urbana que ha permès la quadrícula plantejada per Ildelfons Cerdà.

L'Eixample: AV L'àrea més complexa de la regió Metropolitana.

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

L'Eixample: l'àrea més complexa de la regió Metropolitana
Durada 0’ 25’’

Lectura de la complexitat. AV

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

Diccionari pictogràfic: lectura de la complexitat
Durada 1’ 48’’