Expo CCCB - ÀMBIT 8

ÀMBIT 8: L'EIXAMPLE I EL FUTUR DE LA BARCELONA METROPOLITANA

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Capítol 8.
Format: pdf.
14 pàgs.

Diagrames de ciutats en blau.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

El transport urbà eficient assegura el funcionament de la metròpolis. La bona intermodalitat és una condició imprescindible del transport actual.

L'Eixample i el futur de la Barcelona metropolitana

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

La idea metropolitana des de Cerdà.

Les ciutats del món busquen noves estratègies urbanitzadores.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Barcelona, Londres, Copenhaguen, Tòquio, Lisboa, París.

Les ciutats del món busquen noves estratègies urbanitzadores. Barcelona.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Superposició de la malla Cerdà, 2009. L'experiència de l'Eixample Cerdà ha de ser un referent imprescindible per a la Barcelona metropolitana.

Les ciutats del món busquen noves estratègies urbanitzadores. Lisboa.

PDM, Câmara Municipal de Lisboa.

Els espais naturals poden estructurar les peces de la metròpollis.

Les ciutats del món busquen noves estratègies urbanitzadores. Londres.

Task Force

El Gran Londres busca una articulació de noves relacions metropolitanes des de la ciutat existent.

Les ciutats del món busquen noves estratègies urbanitzadores. París.

Antoine Grumbach & Associés.

La macrogeografia com a directriu per a la reorganització metropolitana.Proposta per al Grand-Paris, 2009.

Les ciutats del món busquen noves estratègies urbanitzadores. Tòquio.

Fiber City, Hidetoshi Ohno et al.

Les infraestructures virtuals donen un nou sentit als nodes i centres tradicionals. 2008.

Reordenació urbanística de la regió metropolitana de Barcelona.

CCRS-UPC

Interpretació de l'àrea metropolitana avui. Estudis de la realitat metropolitana.