Catàlegs d'exposicions

CATÀLEG: Cerdà i la Barcelona del futur

Realitat versus projecte

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Format: pdf.
253 pàgs.
Barcelona, 2009.

CATÀLEG: LA POLÍTICA PRÀCTICA CERDÀ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Autors Diversos

Catàleg de l'exposició.
137 pàg.