Memòria Any Cerdà

Memòria Any Cerdà

Oficina Any Cerdà

Aquesta memòria final de l’Any Cerdà es va presentar en forma de llibre digital interactiu. Aquí només trobareu el pdf sense els elements interactius perquè tots aquests continguts de la Memòria digital són a la web de l'Any Cerdà.  De totes maneres, si voleu consultar  els materials d’aquest llibre en format digital podeu adreçar-vos a la xarxa de Biblioteques i l'Arxiu del CCCB.