Congrés Cerdà Postmetròpolis

Dossier Documentació Congrés Cerdà Postmetròpolis

Oficina Any Cerdà

Recull de projectes, estudis i publicacions sobre diferents aspectes de la gestió urbana, l’ordenació territorial i el govern metropolità.

Els paisatges afterwards / Els paisatges de la indústria en un territori postindustrial

Reciclatges: el futur dels paisatges industrials

Quim Rosell / Ulrich Borsdorf

Vídeo de les ponències Els paisatges afterwards: entre la petjada econòmica i la traça de la cultura, a càrrec de Quim Rosell, arquitecte, i Els paisatges de la indústria en un territori postindustrial: el Ruhr Museum i les mines de Zollverein, a càrrec d'Ulrich Borsdorf, director del Ruhr Museum.