Altres plànols

El replantejament de l'Eixample. Esquema.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Esquema dels criteris de replantejament d'Ildelfons Cerdà per a l'Eixample.

El sòl del Pla de Barcelona.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Topografia, rieres, camins, propietat del sòl, i àrees de secà i regadiu al Pla de Barcelona.

Els Camins principals del Pla de Barcelona.

Cos d'Enginyers de l'Exèrcit.

Pla aixecat pel Cos d'Enginyers de l'Exèrcit, 1847. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB).

Fotoplà de l'Eixample.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Fotoplà de l'Eixample de Barcelona, 2004.

Parcel·lari agrícola al Pla de Barcelona.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Secà i regadiu al Pla de Barcelona.

Parcel·lari agrícola del Pla de Barcelona.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Superposició del parcel·lari agrícola del Pla de Barcelona i fotopla actual de l'Eixample del 2007.

Plànol Barcelona 1706.

Nicolas Visscher

L'ordre rural del Pla de Barcelona es va identificar amb les traces de les antigues rieres i aquestes es van convertir en els límits de terme, divisòries de propietat i fins i tot camins.

Plano de Barcelona y sus alrededores en 1890

Aprobado por el Exemo. Ayuntamiento en sesión del día 13 de Enero de 1891

Ajuntament de Barcelona

1891.
Traçat per D. J. M. Serra.
Institut Cartogràfic de Catalunya.

Plano de la ciudad de Barcelona

Pueblos circunvecinos y proyecto de ensanche

Josep Fontserè i Mestres

1859.
Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona.

Plano del ensanche y mejora de la ciudad de Barcelona

Francesc Soler i Glòria

1859.
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Plano del proyecto de ensanche de la ciudad de Barcelona

Antoni Rovira i Trias

1859.
Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona.

Transformació del Pla de Barcelona. AV

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Procés de transformació del Pla de Barcelona des dels elements originals (topografia, aigües, camins i parcel•lari agrícola inicial) fins a la realitat urbana actual. Durada 2' 11"