Any Cerdā

ARXIU CERDĀ..

ARXIU CERDĀ

Expo CCCB - ÀMBIT 0

ÀMBIT 0: UN BOSC D'IDEES

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Exposició Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte. CCCB
Comissariat: Joan Busquets i Miquel Corominas.
Octubre 2009-Febrer 2010.

Expo CCCB - ÀMBIT 1

ÀMBIT 1: L'EIXAMPLE, UN MOSAIC

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catálogo de la exposición "Cerdà y la Barcelona del futuro. Realidad versus proyecto".
Capítulo 1.
Formato: pdf.
8 págs.

El replantejament de l'Eixample.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

El replantejament de l’Eixample s’inicià el 16 de juliol de 1860.

El replantejament de l'Eixample. Esquema.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Esquema dels criteris de replantejament d'Ildelfons Cerdà per a l'Eixample.

El sòl del Pla de Barcelona.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Topografia, rieres, camins, propietat del sòl, i àrees de secà i regadiu al Pla de Barcelona.

Els Camins principals del Pla de Barcelona.

Cos d'Enginyers de l'Exèrcit.

Pla aixecat pel Cos d'Enginyers de l'Exèrcit, 1847. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB).

Fotoplà de l'Eixample.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Fotoplà de l'Eixample de Barcelona, 2004.

Fotoplà de l'Eixample.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Fotoplà de l’Eixample de Barcelona
2004

L'Eixample: un mosaic.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'Eixample: un mosaic. Esc. 1: 2000.

Ordenació de sòl, xarxa de ciutats a la Xina

Google Earth

Imatge de l'ordenació geomètrica del sòl agrícola a la Xina.

Ordenació del sòl als pòlders holandesos.

Google Earth

Imatge de l'ordenació geomètrica del sòl agrícola a Holanda.

Ordenació del sòl: Centuriació romana a Emilia Romagna.

Google Earth

Imatge de l'ordenació geomètrica del sòl agrícola a Itàlia.

Ordenació territorial a partir de la Land Ordinance de Thomas Jefferson, Estats Units, 1875

Google Earth

Imatge de l'ordenació geomètrica del sòl agrícola als Estats Units.

Parcel·lari agrícola al Pla de Barcelona.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Secà i regadiu al Pla de Barcelona.

Parcel·lari agrícola del Pla de Barcelona.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Superposició del parcel·lari agrícola del Pla de Barcelona i fotopla actual de l'Eixample del 2007.

Plànol Barcelona 1706.

Nicolas Visscher

L'ordre rural del Pla de Barcelona es va identificar amb les traces de les antigues rieres i aquestes es van convertir en els límits de terme, divisòries de propietat i fins i tot camins.

Plànol geomètric de 1851.

Joan Soler i Mestres

Plànol geomètric del terme jurisdiccional de la ciutat de Barcelona separat per la Vila de Gràcia que abans estaven reunits, 1851.

Plànol topogràfic, 1855.

Ildefons Cerdà

Plànol dels voltants de la ciutat de Barcelona aixecat per orde del Govern per a la formació del projecte d'eixample, 1855. Arxiu Històric de la Ciutat.

Transformació del Pla de Barcelona. AV

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Procés de transformació del Pla de Barcelona des dels elements originals (topografia, aigües, camins i parcel•lari agrícola inicial) fins a la realitat urbana actual. Durada 2' 11"

Urbanització de l' Eixample: Anivellament de la Gran Via.

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Anivellament de la Gran Via mitjançant la construcció del fonaments de façana.

Urbanització de l' Eixample: Obertura i urbanització de la Gran Via.

Comisión Especial de Ensanche de Barcelona

Comisión Especial de Ensanche. Memòria 1928.

Urbanització de l' Eixample: Pont del carrer d'Espronceda.

Comisión Especial de Ensanche de Barcelona

Pont del carrer Espronceda sobre les vies del ferrocarril. Comisión Especial de Ensanche de Barcelona, Memoria 1927.

Urbanització de l' Eixample: Proposta d'obertura de l'avinguda Gaudí.

Comisión Especial de Ensanche de Barcelona

Proposta d'obertura de l'avinguda Gaudí a partir del Pla d'Enllaços del 1917 i dels traçats proposats per Léon Jaussely el 1904. Comisión Especial del Ensanche, 1927.

Expo CCCB - ÀMBIT 2

ÀMBIT 2: EL TRAÇAT DE L'ESPAI PÚBLIC

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Capítol 2.
Format: pdf.
34 pàgs.

L'ús del traçat. Capacitat d'usuaris bus.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Capacitat d'usuaris d'autobusos públics a l'Eixample durant l'any 2008. Escala 1:4000.

L'ús del traçat. Capacitat d'usuaris metro.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Capacitat d'usuaris del metro a l'Eixample durant l'any 2008.

L'ús del traçat. Circulació Eixample.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Circulació de cotxes i autobusos dins d'un fragment central de l'Eixample. Escala 1:500.

L'ús del traçat. Distribució espais verds i equipaments.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Distribució actual d'espais verds i equipaments públics a l'Eixample. 1:4000

L'ús del traçat. Esquemes interpretatius. 1

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Esquemes interpretatius dels sistemes d'espais verds i equipaments actuals a l'Eixample. Patrons d'articulació de les peces públiques per sectors. Escales 1:8000 i 1:500

L'ús del traçat. Esquemes interpretatius.2

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Esquemes interpretatius dels sistemes d'espais verds i equipaments actuals a l'Eixample. Patrons d'articulació de les peces públiques per sectors. Escales 1:8000 i 1:500

L'ús del traçat. Esquemes interpretatius.3

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Esquemes interpretatius dels sistemes d'espais verds i equipaments actuals a l'Eixample. Patrons d'articulació de les peces públiques per sectors. Escales 1:8000 i 1:500

L'ús del traçat. Esquemes interpretatius.4

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Esquemes interpretatius dels sistemes d'espais verds i equipaments actuals a l'Eixample. Patrons d'articulació de les peces públiques per sectors. Escales 1:8000 i 1:500

L'ús del traçat. IMD circulació bicicletes.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Intensitat mitjana diària (IMD) de circulació de bicicletes dins l'Eixample: incorporació dels carrils bici com a adaptació de la xarxa viària a nous modes de transport. Escala 1:4000

L'ús del traçat. IMD vehicles privats.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Intensiatt mitjana diària (IMD) de vehicles privats a l'Eixample. Escala 1:4000

L'ús del traçat. IMD vehicles privats. 1

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles privats als carrers mar-muntanya. Escala 1:8000.

L'ús del traçat. IMD vehicles privats. 2

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat IMD horitzontals. Intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles privats als carrers Llobregat-Besòs. Escala 1:8000.

L'ús del traçat. IMD vianants.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. El projecte Cerdà destina als vianants el 50% de la superfície de carrer. Intensitat mitjana diària (IMD) de vianants. Escala 1:500

L'ús del traçat. Propostes de jerarquia.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Propostes de jerarquia.

L'ús del traçat: AV Trànsit rodat en una cruïlla.

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

L'ÚS del traçat: Simulació del moviment del trànsit rodat en una cruïlla de l'Eixample. Durada 2’.

L'ordre del traçat

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

La posició del carrer dins el conjunt i els punts que connecta al llarg del seu recorregut diferencien graus  de protagonisme per a vials amb una mateixa secció.

L'ordre del traçat. AV Creixement del projecte de l'Eixample.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Seqüència del creixement del projecte de l'Eixample fins a la consolidació del seu traçat.
Durada 3’ 02”

L'ordre del traçat. Carrers.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ORDRE del traçat. L'ordre dels carrers. Escala 1:4000

L'ordre del traçat. Diagonals.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ORDRE del traçat. Diagonals:eixos que escapen de l'ortogonalitat i els límits de la malla; línies dibuixades que miren de lligar amb Ciutat Vella; traces geogràfiques i d'infraestructures preexistents que la realitat afegeix al projecte. Escala 1:4000.

L'ordre del traçat. Passatges.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ORDRE del traçat. Passatges. Escala 1:4000.

L'ordre del traçat. Traçat horitzontal.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ORDRE del traçat. Traçat Horitzonal. Carrers Llobregat-Besòs. Escala 1:4000. La Gran Via i Aragó desborden els límits de l'Eixample.

L'ordre del traçat. Traçat vertical.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ORDRE del traçat. Traçat vertical. Carrers mar-muntanya. Escala 1:4000.

L'ordre del traçat. Xamfrans.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ORDRE del traçat. Xamfrans: Places octogonals de gairebé 50 m entre cares oposades:una amplada equivalent a la de la Gran Via. Escala 1:4000.

L'ordre del traçat: Avingudes metropolitanes.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ORDRE del traçat. Avingudes metropolitanes. Escala 1:400

L'ordre del traçat: Avingudes urbanes.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ordre del traçat. Avingudes urbanes. Escala 1.4000.

La construcció del traçat en el temps.AV

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Evolució de l'exigència al subsòl: de la previsió del clavegueram feta per Cerdà a l'aparició del metro i al creixement en profunditat dels soterranis privats.Durada 40"

La secció del carrer. 20m.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

La secció del carrer. Estructura urbana. Secció tipus 20m. Carrer Muntaner. Escala 1:50.

La secció del carrer. 30m.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

La secció del carrer. Estructura urbana. Ús per a vianants i ús rodat. Escala 1:100.

La secció del carrer. 50m.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

La secció del carrer. Estructura urbana. Ús per a vianants i ús rodat. Escala 1:100.

Subsòl: AV Món subterrani.

Joan Fontcuberta

Món subterrani. 2009
Durada 18

Subsòl: AV Sota l'avinguda Diagonal.

Ajuntament de Barcelona

Sota l’avinguda Diagonal.
22@Barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Durada 2’ 40’’

Subsòl: Eixample subterrani.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Subsòl: Exemple de dipòsit d'aigua pluvial.

Joan Fontcuberta

Dipòsit pluvial al Parc Joan Miró. 2009.

Subsòl: Exemples d'ús públic.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Exemples d'ús públic del subsòl de la ciutat: Nova York, Seattle, Filadèlfia, Londres, París i Barcelona.

Subsòl: Maqueta Passeig de Gràcia-Gran Via.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)Expo CCCB - ÀMBIT 3

ÀMBIT 3: LES CASES DE L'EIXAMPLE

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Capítol 3.
Format: pdf.
26 pàgs.

Base morfològica de l'Eixample.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Models de parcel·lació esc. 1:50: mançanes, passatges, supermançanes.

Distribució de tipologies.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Distribució de tipologies. Eixample dret.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Tipologia de cases de l'Eixample dret.

Distribució de tipologies. Eixample esquerre.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Tipologies de cases de l'Eixample esquerre.

Distribució de tipologies. Illes singulars.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Tipologies de cases singulars de l'Eixample.

L'evolució tipològica de l'habitatge 1.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Cases singulars.

L'evolució tipològica de l'habitatge 10.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos x6 i x8 replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 11

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pis x8 replà i bloc.

L'evolució tipològica de l'habitatge 12

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Xamfrans.

L'evolució tipològica de l'habitatge 13

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Xamfrans.

L'evolució tipològica de l'habitatge 14.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Xamfrans.

L'evolució tipològica de l'habitatge 15.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Ús mixte: equipaments i habitatges.

L'evolució tipològica de l'habitatge 16.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Ús mixte: equipaments i habitatges.

L'evolució tipològica de l'habitatge 17.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

1991    Ús Mixte    El cor de la mançana    Carrer de Roger de Flor / Carrer de Diputació    Lluis Domenech Girbau / Mª Roser Amadó Cercós

L'evolució tipològica de l'habitatge 2.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos 1 x replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 3.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos 2 x replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 4.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos 2 x replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 5.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos 2 x replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 6.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos 3 x replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 7.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos  4 x replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 8.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos  4 x Replà.

L'evolució tipològica de l'habitatge 9.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Pisos  4 x Replà.

Les cases. 4 façanes.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Quatre façanes al passeig de Gràcia.

Les cases. Façanes de cor de mançana 1

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Les cases. Façanes de cor de mançana 2

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Les cases. Façanes de cor de mançana 3

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Les cases. Façanes de cor de mançana 4

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Les cases. La mançana.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Ordenança d'edificació de 1857.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació de 1857.

Ordenança d'edificació de 1865.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació del 1865.

Ordenança d'edificació de 1891 i 1923.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació del 1891 i 1923.

Ordenança d'edificació de 1932.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació del 1932.

Ordenança d'edificació de 1942.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació de 1942.

Ordenança d'edificació de 1947.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació del 1947.

Ordenança d'edificació de 1958.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació de 1958.

Ordenança d'edificació de 1976.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació de 1976.

Ordenança d'edificació de 1986.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Estudi de les pautes d'edificabilitat a partir de l'Ordenança d'edificació del 1986.

Ordenances d'edificació.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Des de 1857 fins 2002.

Ordenances d'edificació: 5 models.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Els edificis i les ordenances de 1860, 1862, 1891, 1958 i 1976.

Xamfrans de Barcelona 2

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Xamfrans de Barcelona 3

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Xamfrans de Barcelona 5

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Xamfrans de Barcelona 6

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Expo CCCB - ÀMBIT 4

ÀMBIT 4: PLÀNOLS I PROJECTES PER AL DESPLEGAMENT DE L'EIXAMPLE

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Capítol 4.
Format: pdf.
8 pàgs.

Detall del projecte "Romulus".

Léon Jaussely

Detall del projecte "Romulus" presentat al concurs del Pla d'Enllaços de Barcelona, 1905 (reproducció).

Divisió del plànol de la ciutat de Barcelona.

Vicenç Martorell Portas

Servei Municipal, 1930-1940. (Reproduccció de la sèrie Plànol Magistral, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)

Esquema de traçat a base d'un mòdul de 400x400m enllaçat amb el de 100x100m.

GATCPAC

Esquema de traçat a base d'un mòdul de 400x400m enllaçat amb el de 100x100m. Urbanisme i Habitació, Pla Macià, 1934.

Esquemes interpretatius del Pla Macià.1

GATCPAC

Esquemes interpretatius del Pla Macià. 1934. (Reproducció, Fondation Le Corbusier-VEGAP).

Esquemes interpretatius del Pla Macià.2

GATCPAC

Esquemes interpretatius del Pla Macià. 1934. (Reproducció, Fondation Le Corbusier-VEGAP).

Esquemes interpretatius del Pla Macià.3

GATCPAC

Esquemes interpretatius del Pla Macià. 1934. (Reproducció, Fondation Le Corbusier-VEGAP).

Nou traçat de carrers a base d'un mòdul de 400x400m.

GATCPAC

Nou traçat de carrers a base d'un mòdul de 400x400m enllaçant amb el Pla Cerdà. Barcelona C.F., Pla Macià 1934..

Nou traçat de carrers de 400x400m.

GATCPAC

El GATCPAC converteix la trama de gaiirebé 400x 400m, que correspon a 3x3 mançanes de l'Eixample Cerdà, en pauta viària principal del Pla Macià.

Nou traçat de carrers de 400x400m.

GATCPAC

Nou traçat de carrers a base d'un mòdul de 400x400m que enllaça amb el Pla Cerdà, Pla Macià, 1934.

Plànol dels tramvies i ferrocarrils.

Léon Jaussely

Plànol (dins Projecte Romulus) guanyador del concurs per al Pla d'enllaços de Bracelona, 1905.

Pla regulador de conjunt del Pla Macià.

GATCPAC

Panell de presentació del Pal Macià de Barcelona, 1934.

Pla regulador de conjunt: nou mòdul de 400x400m.

GATCPAC

Panell de presentació del Pla Macià de Barcelona, 1934.

Plans i plànols per al desplegament de l’Eixample

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Projecte de Sanejament

Pere García Faria

Pla de conjunt del projecte de clavegueram.

Expo CCCB - ÀMBIT 5

ÀMBIT 5: ELS NOUS EIXAMPLES

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Capítol 5.
Format: pdf.
18 pàgs.

Buit, balmat.

Maria Rubert de Ventós

Díptic, 2009.

Fragment central de la maqueta "Barcelona de riu a riu".

Ajuntament de Barcelona

Fragment central de la maqueta "Barcelona de riu a riu". Ajuntament de Barcelona, 2004.

La rehabilitació a l'Eixample.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Cconservació i rehabilitació de l’edificació existent a l'Eixample, 1986.

Patis de mançana recuperats des de 1987.

ProEixample

Localització dels patis de mançana recuperats des de 1987 sobre  fotoplà.

Patis de mançana recuperats. Classificació tipològica.

J.Franquesa, DUOT, ETSAB-UPC

Classificació dels patis de mançana de l'Eixample recuperats, segons els quatre tipus bàsics d'accés:  fissura, obertura, passadís, porta.

Patis de mançana. AV 1

La Chula Productions-Benet Román

Patis de mançana.
Durada: 4’ 52’’

Patis de mançana. AV 2

La Chula Productions-Benet Román

Patis de mançana
Durada: 4’ 52’’

Patis de mançana. AV3

La Chula Productions-Benet Román

Patis de mançana
Durada: 4’ 52’’

Patis de mançana. Classificació tipològica.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Tipologia patis interior de mançana segons els quatre tipus bàsic d'accés: passadís, porta, fissura, obertura.

Patis de mançana. Classificació tipològica: Fissura.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

10 exemples de patis de mançana amb accés de tipus fissura.

Patis de mançana. Classificació tipològica: Mixte.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

8 exemples de patis de mançana amb accés de tipus mixte.

Patis de mançana. Classificació tipològica: Obertura.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

4 exemples de patis de mançana amb obertura directa al carrer.

Patis de mançana. Classificació tipològica: Passadís.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

12 exemples de patis de mançana amb accés de tipus passadís.

Patis de mançana. Classificació tipològica: Porta.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

3 exemples de patis de mançana accessibles a través d'una porta.

Patis de mançana. Jardins d'Antoni Puigvert.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Exemple de pati amb accés de tipus mixte. 4.055m2. C. Còrsega, 496- Sicília, 287.

Patis de mançana. Jardins de Càndida Pérez.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Exemple de pati amb accés de tipus porta. 1.090m2. C. Comte Borrell, 44.

Patis de mançana. Jardins de la Torre de les Aigües.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Exemple d'interior d'illa amb accés de tipus passadís. 1.517m2. C. Roger de Llúria, 56.

Patis de mançana. Placeta de Joan Brossa.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Exemple de pati amb accés de tipus fissura. 1.120m2. C. Rosselló, 191.

Pla especial d'ordenació urbana de la façana de mar.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Des de 1988 fins al 2008.

Expo CCCB - ÀMBIT 6

ÀMBIT 6: L'EIXAMPLE AVUI

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Capítol 6.
Format: pdf.
8 pàgs.

Ciutat compacta.

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

Representació pictogràfica: Portadors d'informació en un teixit de ciutat compacta.

Ciutat dispersa.

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

Representació pictogràfica: Portadors d'informació en un teixit de ciutat dispersa.

Illes de diversitat. AV

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

Illes de diversitat a l'Eixample.

L'Eixample actual.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'Eixample central. Densitat per illes.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample central. Densitat.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample central. Edificabilitat mitjana.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample central. Eixos terciaris.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central. Eixos terciaris.

L'Eixample central. Superfície m2 sòl.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample central. Superfície m2 sòl.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample central. Superfície m2 sostre.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample central. Superfície mitjana habitatges.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample central. Superfície no residencial.

Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC

Característiques socioeconòmiques de les parcel·les i les mançanes de l'Eixample Central.

L'Eixample, escenari de complexitat urbana.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'Eixample és un paradigma de la complexitat urbana que ha permès la quadrícula plantejada per Ildelfons Cerdà.

L'Eixample: AV L'àrea més complexa de la regió Metropolitana.

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

L'Eixample: l'àrea més complexa de la regió Metropolitana
Durada 0’ 25’’

Lectura de la complexitat. AV

Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

Diccionari pictogràfic: lectura de la complexitat
Durada 1’ 48’’

Expo CCCB - ÀMBIT 7

ÀMBIT 7: CIUTATS EN XARXA

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Capítol 7.
Format: pdf.
34 pàgs.

Barcelona en la galeria de ciutats en xarxa.

Ildefons Cerdà

Ciutats regulars estudiades per Ildelfons Cerdà.

Categories de ciutats en xarxa.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Tipologies de ciutat en xarxa: Ciutat acumulativa, sobreposada, discontínua, infinita, cel·lular, escalar.

Ciutat cel·lular, ciutat escalar.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Ciutat cel·lular: Formada per l'agregació múltiple de cèl·lules complexes.
Ciutat Escalar: El disseny es planteja amb una jerarquia clara entre els elements de la xarxa de carrers i avingudes.

Ciutat superposada, ciutat acumulativa.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Ciutat acumulativa: Consisteix en la juxtaposició de diferents malles al llarg del temps.
Ciutat sobreposada: Els projectes en malla se sobreposen a la ciutat tradicional.

Ciutat superposada, ciutat discontínua, ciutat infinita.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Ciutat superposada: Els projectes en malla se sobreposen a la ciutat tradicional.
Ciutat discontínua: Realitzada per fragments que tenen la seva pròpia entitat.
Ciutat infinita: Consisteix en la repetició regular d'una malla fundacional.

El rol dels carrers i de les infraestructures.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'Eixample és una combinació de dos sistemes que qrelacionen la ciutat amb el territori: la "malla" dels carrers i la "xarxa" de les infraestructures.

Les ciutats en malla són projectes tridimensionals?

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Les definicions complementàries sobre ocupació o alçària marquen el contingut tridimensional de les ciutats.

Procés de transformació de les ciutats en malla.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Els models d'intensificació normalment passen per l'augment de l'alçada dels edificis o per l'ampliació dels carrers per guanyar alçària.

Xarxes a través del temps i de les cultures.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

5 exemples de ciutats en xarxa: Barcelona, Mèxic, Alep, Xia'an, Kyoto.

Expo CCCB - ÀMBIT 8

ÀMBIT 8: L'EIXAMPLE I EL FUTUR DE LA BARCELONA METROPOLITANA

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Capítol 8.
Format: pdf.
14 pàgs.

Diagrames de ciutats en blau.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

El transport urbà eficient assegura el funcionament de la metròpolis. La bona intermodalitat és una condició imprescindible del transport actual.

L'Eixample i el futur de la Barcelona metropolitana

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

La idea metropolitana des de Cerdà.

Les ciutats del món busquen noves estratègies urbanitzadores.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Barcelona, Londres, Copenhaguen, Tòquio, Lisboa, París.

Les ciutats del món busquen noves estratègies urbanitzadores. Barcelona.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Superposició de la malla Cerdà, 2009. L'experiència de l'Eixample Cerdà ha de ser un referent imprescindible per a la Barcelona metropolitana.

Les ciutats del món busquen noves estratègies urbanitzadores. Lisboa.

PDM, Câmara Municipal de Lisboa.

Els espais naturals poden estructurar les peces de la metròpollis.

Les ciutats del món busquen noves estratègies urbanitzadores. Londres.

Task Force

El Gran Londres busca una articulació de noves relacions metropolitanes des de la ciutat existent.

Les ciutats del món busquen noves estratègies urbanitzadores. París.

Antoine Grumbach & Associés.

La macrogeografia com a directriu per a la reorganització metropolitana.Proposta per al Grand-Paris, 2009.

Les ciutats del món busquen noves estratègies urbanitzadores. Tòquio.

Fiber City, Hidetoshi Ohno et al.

Les infraestructures virtuals donen un nou sentit als nodes i centres tradicionals. 2008.

Reordenació urbanística de la regió metropolitana de Barcelona.

CCRS-UPC

Interpretació de l'àrea metropolitana avui. Estudis de la realitat metropolitana.