Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Barcelona en la galeria de ciutats en xarxa.

Autor: Ildefons Cerdà
FITXA DEL DOCUMENT

Barcelona en la galeria de ciutats en xarxa.

Ildefons Cerdà

Ciutats regulars estudiades per Ildelfons Cerdà a Teoría de la construcción de las ciudades, 1859. Arxiu General de l'Administració- Fons Cerdà.