Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Categories de ciutats en xarxa.

Autor: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
FITXA DEL DOCUMENT

Categories de ciutats en xarxa.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Tipologies de ciutat en xarxa: Ciutat acumulativa, sobreposada, discontínua, infinita, cel·lular, escalar.