Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Ciutat superposada, ciutat acumulativa.

Autor: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
FITXA DEL DOCUMENT

Ciutat superposada, ciutat acumulativa.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Ciutat acumulativa: Consisteix en la juxtaposició de diferents malles al llarg del temps. Plantejades moltes vegades com a peces tancades per les muralles com Torí, una successió de malles les van afegint i formant una ciutat coherent i ben travada. En són exemple Torí, Estocolm, Mont-real, San Francisco, Sant Petersburg.

Ciutat superposada: Els projectes en malla se sobreposen a la ciutat tradicional. Normalment es plantegen com a gran extensions i arriben a disminuir el protagonisme del centre històric. Molt diferents són entre elles les ciutats d'Alep, Mileto, Mèxic, Nova York, Barcelona, Milà.