Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Ciutat superposada, ciutat discontínua, ciutat infinita.

Autor: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
FITXA DEL DOCUMENT

Ciutat superposada, ciutat discontínua, ciutat infinita.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Ciutat superposada: Els projectes en malla se sobreposen a la ciutat tradicional. Normalment es plantegen com a gran extensions i arriben a disminuir el protagonisme del centre històric. Molt diferents són entre elles les ciutats d'Alep, Mileto, Mèxic, Nova York, Barcelona, Milà.

Ciutat discontínua: Realitzada per fragments que tenen la seva pròpia entitat. Cada projecte va donant forma i resposta a programes ben definits, formant barris amb una identitat singular. En són bons exemples Ciutat del Cap, Lisboa, Edimburg, Alger, Boston amb el Back-Bay.

Ciutat infinita: Consisteix en la repetició regular d'una malla fundacional. És el cas de les colonitzacions llatinoamericanes a partir de les Lleis d'Índies o dels assentaments nordamericans després dels decrets de Jefferson. En poden ser exemples Kyoto, Santiago de Xile, Los Angeles, Buenos Aires.