Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Patis de mançana recuperats. Classificació tipològica.

Autor: J.Franquesa, DUOT, ETSAB-UPC
FITXA DEL DOCUMENT

Patis de mançana recuperats. Classificació tipològica.

J.Franquesa, DUOT, ETSAB-UPC

Exposició Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte. CCCB
Comissariat: Joan Busquets i Miquel Corominas.
Octubre 2009-Febrer 2010.