Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Inauguració Any Cerdà

11 de juny de 2009

Autor: Jaume Soler
FITXA DEL DOCUMENT

Inauguració Any Cerdà

11 de juny de 2009

Jaume Soler

Amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, el delegat de Cultura, Jordi Martí, l'arquitecte Manuel de Solà-Morales,l' urbanista i geògraf Peter Hall i el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal.