Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

L'ús del traçat. IMD circulació bicicletes.

Autor: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
FITXA DEL DOCUMENT

L'ús del traçat. IMD circulació bicicletes.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'ÚS del traçat. Intensitat mitjana diària (IMD) de circulació de bicicletes dins l'Eixample: incorporació dels carrils bici com a adaptació de la xarxa viària a nous modes de transport. Escala 1:4000