Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Base morfològica de l'Eixample.

Autor: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
FITXA DEL DOCUMENT

Base morfològica de l'Eixample.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

La base morfològica de l'Eixample. Models de parcel·lació esc. 1:50: mançanes, passatges, supermançanes.

Encara que normalment ens referim a la mançana regular de Cerdà, en l'àmbit central de l'Eixample trobem un gran nombre de mançanes escapçades per diagonals, rondes, paral·lels, meridianes, passatges. És interessant veure les oportunitats d'edificació que donen aquestes mançanes escapçades i amb gran façana: Casa de les Punxes, Escoles de Goday. (Més info al Catàleg)