Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

La raó a la ciutat: el Pla Cerdà

Autor: Autors Diversos
FITXA DEL DOCUMENT

La raó a la ciutat: el Pla Cerdà

Autors Diversos

Articles de:
Francesc Muñoz
Ramon Grau
Marina López
Manuel Guàrdia Basols
Joan Roca i Albert
Joaquim Sabaté
Mercè Tatjer
Joan Busquets
Maria Buhigas
Salvador Rueda
Juan A. Módenes
Manuel Gausa
Jordi Pascual