Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Les ciutats en malla són projectes tridimensionals?

Autor: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
FITXA DEL DOCUMENT

Les ciutats en malla són projectes tridimensionals?

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

El projecte de la ciutat en xarxa s'acostuma a considerar com un projecte bidimensional, és a dir, definit "en planta", però es constata que les definicions complementàries sobre ocupació o alçària marquen el contingut tridimensional de les ciutats.