Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Patis de mançana. Classificació tipològica: Porta.

Autor: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
FITXA DEL DOCUMENT

Patis de mançana. Classificació tipològica: Porta.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Exposició Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte. CCCB
Comissariat: Joan Busquets i Miquel Corominas.
Octubre 2009-Febrer 2010.