Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Pla regulador de conjunt del Pla Macià.

Autor: GATCPAC
FITXA DEL DOCUMENT

Pla regulador de conjunt del Pla Macià.

GATCPAC

Panell de presentació del Pal Macià de Barcelona, 1934.