Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Pla regulador de conjunt: nou mòdul de 400x400m.

Autor: GATCPAC
FITXA DEL DOCUMENT

Pla regulador de conjunt: nou mòdul de 400x400m.

GATCPAC

Panell de presentació del Pla Macià de Barcelona, 1934. (Reproducció, gta archives/ETH Zürich: CIAM Archives).