Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Plànol Barcelona 1706.

Autor: Nicolas Visscher
FITXA DEL DOCUMENT

Plànol Barcelona 1706.

Nicolas Visscher

L'ordre rural del Pla de Barcelona es va identificar amb les traces de les antigues rieres i aquestes es van convertir en els límits de terme, divisòries de propietat i fins i tot camins.