Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Plànol geomètric de 1851.

Autor: Joan Soler i Mestres
FITXA DEL DOCUMENT

Plànol geomètric de 1851.

Joan Soler i Mestres

Plànol geomètric del terme jurisdiccional de la ciutat de Barcelona separat per la Vila de Gràcia que abans estaven reunits, 1851.