Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Plànol topogràfic, 1855.

Autor: Ildefons Cerdà
FITXA DEL DOCUMENT

Plànol topogràfic, 1855.

Ildefons Cerdà

Plànol dels voltants de la ciutat de Barcelona aixecat per orde del Govern per a la formació del projecte d'eixample, 1855. Arxiu Històric de la Ciutat.