Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

ÀMBIT 4: PLÀNOLS I PROJECTES PER AL DESPLEGAMENT DE L'EIXAMPLE

Autor: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
FITXA DEL DOCUMENT

ÀMBIT 4: PLÀNOLS I PROJECTES PER AL DESPLEGAMENT DE L'EIXAMPLE

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Capítol 4.
Format: pdf.
8 pàgs.
Comissariat: Joan Busquets i Miquel Corominas.
20 d'octubre de 2009 al 28 de febrer de 2010, CCCB.