Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Procés de transformació de les ciutats en malla.

Autor: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
FITXA DEL DOCUMENT

Procés de transformació de les ciutats en malla.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Les ciutats en malla presenten generalment una gran adaptabilitat a les noves funcions. El procés s'inicia amb una primera ocupació de l'illa, bé del perímetre o de la totalitat del sòl. Els models d'intensificació normalment passen per l'augment de l'alçada dels edificis o per l'ampliació dels carrers per guanyar alçària.