Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Projectes de col·lectors i desviament de la riera d'en Malla.

Autor: Autors Diversos
FITXA DEL DOCUMENT

Projectes de col·lectors i desviament de la riera d'en Malla.

Autors Diversos

Projecte de pont amb estructura de fusta sobre la riera d'en Malla. Novembre 1865. Arxiu Municipal Administratiu (AMA).

Detalls de cobertures de rieres i canals: Rec Comtal.

Projecte de desviament de la riera d'en Malla per l’avinguda Diagonal que
permetrà, a partir del 1881, el desenvolupament del sector Esquerra de l'Eixample. 1865 Arxiu Municipal Administratiu (AMA).

Projecte del col•lector de les Rondes i de clavagueram complementari elaborat arran de les inundacions de les Rambles el setembre del 1862.
1864 Arxiu Municipal Administratiu (AMA)

Ildefons Cerdà. Planos geométricos parcelarios (delimiten alineacions de carrers). 17 d’agost de 1864.