Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Replantejament del plànol de l'Eixample de Barcelona

Autor: Ildefons Cerdà
FITXA DEL DOCUMENT

Replantejament del plànol de l'Eixample de Barcelona

Ildefons Cerdà

Plànol, 1863.
Escala original: 1:5.000.