Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Patis de mançana. Classificació tipològica.

Autor: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
FITXA DEL DOCUMENT

Patis de mançana. Classificació tipològica.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Tipologia patis interior de mançana segons els quatre tipus bàsic d'accés: passadís, porta, fissura, obertura.