Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Urbanització de l' Eixample: Anivellament de la Gran Via.

Autor: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
FITXA DEL DOCUMENT

Urbanització de l' Eixample: Anivellament de la Gran Via.

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Anivellament de la Gran Via mitjançant la construcció del fonaments de façana.