Any Cerdà

Des de l'educació - Presentació

CERDÀ: UN PASSAT COM A FUTUR

La Mostra Cerdà. Urbs i territori inaugurada a Barcelona el 1994 va suposar un impuls considerable en la difusió de l’aportació universal de Cerdà en el camp de l’urbanisme. Aquesta tasca de donar a conèixer el llegat de Cerdà va penetrar el món escolar amb propostes efímeres, però també amb projectes a més llarg termini com és el cas del Dossier pedagògic elaborat per un equip de docents en estreta col·laboració amb el comissariat de la Mostra. Publicat per Departament d’Ensenyament de la Generalitat, el recuperem, digitalitzat per tal de facilitar l’accés al seu contingut, encara vigent.

Poc temps després de la celebració d’aquesta Mostra (que circula encara per tot el món en un format itinerant), la generalització de la Reforma educativa (LOGSE) va obrir, a partir de 1996, noves opcions –que es mantenen avui dia- dins del sistema per poder treballar Cerdà i l’urbanisme. Els Crèdits de síntesi (veure exemples: 1 i 2) i els Projectes de recerca a l’ESO, així com el Treball de recerca al Batxillerat (1, 2 i 3) han estat un marc per incidir en el tema i, pel que fa al curs 2009-2010, resulten especialment adients per desenvolupar propostes relacionades amb la celebració de l’any Cerdà.

Els docents han tingut i tenen un paper protagonista en l’elaboració de materials didàctics que fan possible els esmentats treballs (1 i 2).

Les llicències d’estudi retribuïdes, suposen també per al professorat una oportunitat de dur a terme una recerca en profunditat (1 i 2). Per als interessats en el tema de la ciutat i l’urbanisme, l’any Cerdà oferirà tot tipus de documentació i de suggeriments per enfocar un treball acadèmic. Part d’aquests materials han quedat recollits a la Biblioteca del Departament d’Educació, la Biblioteca Artur Martorell i en els Centres de Recursos Pedagògics, en especial el CRP Eixample: veure, per exemple, L’Eixample a l’aula, L’Eixample. Ahir i avui

Més enllà d’aquesta vinculació estretament curricular, moltes escoles i instituts han pres la iniciativa de generar projectes pertinents pel tema que ens ocupa. En trobem exemples en diferents camps:

En l’àmbit de l’educació artística, les nou edicions de Dibuixem l’Eixample (veure participacions 1 i 2), convocades per l’IES Maragall i adreçades a l’alumnat de Primària de les escoles de l’Eixample; o les vuit edicions de la Mostra d’Art Jove organitzades per Escolàpies Llúria i que l’any 2009 dediquen a commemorar Cerdà i amplien el seu impacte públic amb dues exposicions a la Casa Elizalde: Pla Cerdà: mirades (19-28 maig) i Pla Cerdà: interpretacions (30 juny-24 juliol)

Pel que fa a treballs en la pròpia escola o el seu entorn immediat, es poden destacar l’experiència Els horts urbans a la nostra escola del CEIP Diputació o el projecte comunitari Camí Amic en què participen institucions educatives i altres entitats del Districte de l’Eixample.

En relació als itineraris urbans de descoberta, s’han elaborat propostes que interessen a més gent que els usuaris principals als quals s’adrecen: és el cas del dossier Exploradors urbans elaborat pel Camp d’Aprenentatge de Barcelona en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona o el dossier L’Eixample Cerdà a Sant Martí en un web destinat a descobrir el districte de Sant Martí: recordem que la trama Cerdà era més extensa que l’actual Districte de l’Eixample.

També des de l’àrea de matemàtiques han sorgit propostes relacionades amb l’Eixample de Cerdà (que va estudiar matemàtiques abans d’Enginyeria de camins). Els concursos de fotografia matemàtica organitzats per l’ABEAM han recollit moltes imatges de la trama Cerdà; l’any 2009, la Federación Española de Sociedades de profesores de Matemáticas (FESPM) ha publicat un treball del professor José María Sorando La ciudad y las matemáticas que inclou un apartat sobre la ciutat ortogonal proposada per Cerdà; el Creamat aplega, crea i difón recursos que desenvolupin la competència matemàtica i, en particular tot el que tingui com a referència l’arquitectura i l’urbanisme.

En l’àmbit de l’educació no reglada, els serveis educatius del Museu d’Història de Barcelona, del CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) i de La Pedrera, han elaborat materials i proposen itineraris per conèixer millor l’Eixample i l’entorn urbà que l’inclou.

Aquest llistat es veurà ampliat durant l’Any Cerdà: un dels seus objectius és la recopilació ordenada de materials ja existents de manera que, junt amb els que el propi any generi, conformin un arxiu fàcilment accessible de cara al futur.