Any Cerdā

ARXIU CERDĀ__

Ildefons Cerdà i la insuportable densitat urbana

Algunes consideracions a partir de la cartografia i anàlisi de les estadístiques contingudes en la Teoria general

Autor: Anna M. Cabré i Francesc Muñoz
FICHA DEL DOCUMENTO

Ildefons Cerdà i la insuportable densitat urbana

Algunes consideracions a partir de la cartografia i anàlisi de les estadístiques contingudes en la Teoria general

Anna M. Cabré i Francesc Muñoz

Publicado en Cerdà. Ciudad y territorio. Una visión de futuro
Autores diversos
Editorial Electa y Fundació Catalana per a la Recerca, Barcelona, 1994.
Págs. 37-46