Any Cerdā

NOTICIES

El projecte educatiu estrena web

07\09\2009

El projecte educatiu de l’Any Cerdà ja té web pròpia. Es tracta de Des de l’educació , una pàgina que, entre altres propostes, permetrà que els centres escolars i, en general, tots aquells que ho desitgin disposin d’una pàgina pròpia on penjar els seus treballs relacionats amb Ildefons Cerdà o l’Eixample. L’adreça de Des de l’educació és www.anycerda.org/educacio

Per disposar d’una pàgina a dintre de l’Any Cerdà on donar visibilitat a la feina realitzada a l’aula només caldrà enregistrar-se a Des de l’educació i publicar un primer treball (les pàgines no seran visibles fins que no continguin, almenys, un treball). Es tracta d’una eina molt útil per a centres escolars i altres entitats com biblioteques o centres de recursos i innovació i alhora oberta a participacions a títol individual. Un dels principals temes que s’impulsarà serà la consideració del propi espai escolar com a tema d’estudi: l’edifici i el seu entorn actual, però també la seva evolució al llarg del temps.

A l’apartat Propostes s’aniran recopilant idees elaborades per especialistes de l’educació i també pels responsables d’algunes de les activitats de l’Any Cerdà. A través d’aquests suggeriments es descobriran noves maneres d’abordatge de les temàtiques relacionades amb l’Any Cerdà i també s’estimularà la creació de treballs per publicar a la web.

Un passat com a futur ofereix una síntesi de treballs relacionats amb Cerdà i la seva obra realitzats en l’àmbit educatiu en cursos anteriors.

La web Des de l’educació anirà creixent a mesura que avanci el curs escolar i s’hi vagin afegint treballs. En properes setmanes entrarà en funcionament una aplicació que permetrà navegar pel mapa de Barcelona i comparar la fisonomia actual de la ciutat amb la ideada per Cerdà. Aquest navegador assenyalarà la ubicació exacta de totes les escoles i constituirà una altra porta d’entrada als treballs publicats pels centres educatius a Des de l’educació.