Any Cerdā

NOTICIES

Què saps de Barcelona? Ajuda'ns a crear un mapa col·lectiu de la ciutat

19\11\2009

La idea és ben senzilla: posar en comú allò que sabem sobre Barcelona i ubicar-ho tot junt a un mateix mapa metropolità. Tan vàlides són les aportacions dels experts com les de ciutadans anònims. Totes apareixen al mateix nivell. Per això l'Any Cerdà demana la vostra col·laboració per completar entre tots un mapa de coneixement col·lectiu de la ciutat.

Aquest mapa és el Navegador , una de les eines que s'han donat a conèixer a la Torre Agbar durant la roda de premsa de presentació de la segona fase de l'Any Cerdà que ha tingut lloc el 19 de novembre de 2009.

El Navegador és un aplicatiu que combina cartografia actual de l'àrea metropolitana de Barcelona i imatges aèries i permet comparar-les amb mapes antics per veure el desenvolupament de la ciutat o bé amb els projectes dissenyats per Ildefons Cerdà i per altres urbanistes, com ara Antoni Rovira i Trias.

Així mateix, el Navegador compta amb tres capes o nivells de contingut diferent. La capa participació permet que qualsevol usuari destaqui els seus propis punts sobre el mapa o elabori itineraris per la ciutat. El bar on Salvador Puig Antich va prendre l'última copa o el lloc que ocupaven les Atraccions Caspolino han estat uns dels primers punts en aparèixer sobre el mapa de la ciutat. Des d'aquí et llancem un repte: Què saps de Barcelona? Ens ho vols explicar? El nostre Navegador està a la teva disposició.

La capa escoles, que ja havia estat funcionant en fase de proves, permet visualitzar sobre el mapa tots els centres educatius i consultar-hi els treballs es es van realitzant en el marc del projecte Des de l'educació.
Per últim, hi haurà una tercera capa que en el futur permetrà realitzar de manera virtual els itineraris urbans que formen part de la programació de l'Any Cerdà.

Moment dels continguts
Una altra de les eines que s'acaba d'estrenar és l'Arxiu Cerdà , que ja ha digitalitzat pràcticament tota l'obra d'Ildefons Cerdà i que a partir d'ara es dedicarà a recollir de manera dinàmica tots els materials i continguts generats al voltant de l'Any Cerdà.

També protagonista de la roda de premsa ha estat la pàgina web Des de l'educació , que ha permès implementar un nou model de treball amb què els centres educatius -però també els usuaris en general- disposen d'un espai on nodrir-se de continguts i, alhora, publicar de manera immediata la seva pròpia feina.

Tot plegat constitueix a grans trets les línies que marcaran la segona fase de l'Any Cerdà, on es posarà l'accent en la creació de continguts.